Výstava VOAYER – provokatívna a prirodzená

Nahota je i v dnešnej dobe vnímaná v našej spoločnosti veľmi rozporuplne. Zosobňuje sexuálnu túžbu a zároveň prirodzenú podstatu každého človeka. Hoci je pre nás prirodzeným stavom, v reálnom svete sme jej oveľa menej prístupní ako vo svete virtuálnom. Máme zábrany, nechávame sa spútať zaužívanými spoločenskými konvenciami.