Pravidlá


Unikátom tejto výstavy sú skutočné a nahé ženy. Priebeh ako aj správanie návštevníkov je podriadené tejto skutočnosti. Bezpečnosť modeliek a návštevníkov je pre nás na prvom mieste! Prosíme rešpektuj všetky naše pravidlá a pokyny organizátorov. VSTUP NA VÝSTAVU JE POVOLENÝ LEN OSOBÁM STARŠÍM AKO 18 ROKOV! Mladším osobám nie je vstup povolený, ani v sprievode dospelej osoby! Výstava nahých žien je pre každú dospelú bytosť s otvorenou mysľou a bez predsudkov.

PRIEBEH VÝSTAVY


Brány výstavy VOAYER sa otvoria prvým výstavným vstupom 1. 5. 2020 o 11:30. Koniec výstavy bude 2. 5. 2020 o 21:30. Viac o vstupoch a vstupenkách nájdeš tu. Počas vstupu si budeš môcť prezrieť všetky priestory výstavy VOAYER a vychutnať pohľady na vystavené skutočné a nahé ženy. Niektorých sa samozrejme budeš môcť, v pripravených rukaviciach, aj dotýkať. Atmosféra tejto unikátnej výstavy je vždy krásna, pokojná, plná porozumenia a lásky.

VSTUP NA VÝSTAVU


Na výstavu bude vpustený iba návštevník s platnou vstupenkou, ktorý príde v čase vyhradenom pre jeho vstup. Viac o vstupoch nájdeš tu.

VSTUPENKY V DEŇ KONANIA VÝSTAVY


V deň konania výstavy bude možné kúpiť vstupenku len v priestoroch výstavy. Cena takejto vstupenky pre jednu osobu a jeden vstup bude vyššia ako v predpredaji. Kapacita priestoru na každý výstavný vstup je limitovaná, preto odporúčame zakúpenie vstupenky, čo najskôr. Organizátor si vyhradzuje právo neumožniť v deň výstavy predaj vstupeniek. Určite využi predpredaj.

BEZPEČNOSŤ


Návštevníci výstavy súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky pred vstupom do priestorov výstavy VOAYER a kedykoľvek počas trvania výstavy organizátorom poverenými osobami.
Návštevník sa zakúpením vstupenky zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov výstavy a vystavených modeliek. Organizátor je oprávnení zabezpečiť odchod, vyvedenie resp. nevpustenie návštevníka/kov výstavy a/alebo vynesenie ich majetku z priestorov výstavy v prípade, ak návštevníci neposlúchnu pokyny uvedené v týchto pravidlách, resp. pokyny osôb poverených organizátorom.

DOTYK POVOLENÝ


Modeliek, ktoré sú označené oznamom „DOTYK POVOLENÝ“ je možné sa dotýkať. Pred dotykom je potrebné natiahnuť si na ruku pripravené rukavice. Pred dotykom inej modelky je potrebné si tieto rukavice vymeniť. Sú povolené len jemné dotyky a hladenie. Nie je prípustné zasúvať prsty do telesných otvorov, resp. zvyšovať intenzitu dotyku či hladenia!

FOTOGRAFOVANIE JE SPOPLATNENÉ SUMOU 5€


V priestoroch výstavy je fotografovanie DOVOLENÉ! Pri vstupe do galérie je možné zakúpiť si možnosť fotografovať a váš fotoaparát alebo mobil, bude viditeľne označený.
Organizátor výstavy môže zhotovovať video záznam a fotografie počas celého trvania výstavy. Takto získané materiály použijeme k referenciám a k propagačným materiálom ďalších ročníkov. Zakúpením vstupenky dávaš súhlas k fotografovaniu, nakrúcaniu a zverejneniu takto vyhotovených materiálov. Žiadosť: V prípade verejného publikovania (sociálne siete) fotografií z výstavy upozorňujeme, že je nutné prekryť intímne časti modeliek. Budeme radi, ak svoje fotografie označíš #NahotaNiejeHriech

JE ZAKÁZANÉ:

– hovoriť, dotýkať sa, alebo inak kontaktovať/obťažovať modelky
obťažovať slovne, gestami, hlukom, alebo svojou vlastnou nahotou ostatných návštevníkov
– prekračovať vyhradenú zónu v priestoroch výstavy
– priviesť na túto výstavu osobu mladšiu ako 18 rokov
– ukazovať fotografie vyhotovené na tejto výstave osobám mladším ako 18 rokov
– v priestoroch výstavy konzumovať akékoľvek potraviny
– v priestoroch výstavy konzumovať alkohol a drogy
– v priestoroch výstavy fajčiť cigarety ako aj údy
– počas fotografovania používať blesk
– do priestorov výstavy priviesť zviera
– do priestorov výstavy doniesť pyrotechnické predmety, výbušniny či horľaviny
– v priestoroch výstavy prevádzkovať sex alebo veci s ním súvisiace! Nechaj si to na doma
– do priestorov priniesť neštandardne veľkú batožinu (ruksak, kufor a pod.)
– prísť do priestorov výstavy pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných a psychotropných látok. Návštevník pod zjavným vplyvom takejto látky nebude vpustený do priestorov výstavy, aj keď bude mať platnú vstupenku
– priniesť si do priestorov výstavy sklenené fľaše, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov

UPOZORNENIE:
Uhradené vstupné je nevratné. Platí pre jednu osobu a jeden vstup.
V prípade, že nestihnete navštíviť výstavu v termíne aký ste si zakúpili, vstupenka stráca platnosť! V takomto prípade návštevník nemá právo na vrátenie vstupného! Organizátor si vyhradzuje právo zmeny týchto pravidiel. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu výstavy, vrátane cien vstupného. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny miesta a/alebo času konania výstavy. Po opustení výstavy je vstupenka neplatná.

%d blogerom sa páči toto: